Vennootschapsbelasting

Een aangifte vennootschapsbelasting (VPB) dient ieder jaar te worden opgesteld voor besloten vennootschappen en sommige stichtingen en verenigingen.
Wanneer u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft dient u dus geen aangifte vennootschapsbelasting, maar een aangifte inkomstenbelasting in te dienen.

De aangifte vennootschapsbelasting bevat de balans en resultatenrekening van uw vennootschap.
Daarnaast worden correcties op de fiscale winst toegepast, zoals niet of beperkt aftrekbare kosten en de eventuele investeringsaftrek.

Ook kunnen er waarderingsverschillen optreden tussen de fiscale en de commerciële waarde van uw activa of passiva.
Hieronder staan voorbeelden van wat ons administratiekantoor voor u kunt betekenen:

  • Verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting;
  • Opstellen van de fiscale jaarrekening;
  • Verzorgen van verzoek- en bezwaarschriften richting belastingdienst.
This article comes from JeBoekhouder.NL
https://jeboekhouder.nl

The URL for this story is:
https://jeboekhouder.nl/modules/content/index.php?id=4