Loonadministratie
  • Het verzorgen van uw gehele loonadministratie: Maandelijks wordt de complete salarisadministratie gevoerd op basis van de door u aangeleverde wijzingen. Binnen 5 werkdagen heeft u de salarisstroken retour voor een tijdige betaling aan uw personeel;

  • Eerstedagsmelding: Nieuwe werknemers moeten voor de eerste werkdag bij de belastingdienst aangemeld worden. U levert de personeelsgegevens bij ons aan en wij verzorgen een tijdige eerstedagsmelding. Tevens zullen deze gegevens gebruikt worden voor het voeren van de salarisadministratie zodat u maar één keer de gegevens hoeft aan te leveren;

  • Loonaangifte: Maandelijks dienen de loongegevens aan de belastingdienst aangegeven te worden. Wij verzorgen voor u de digitale loonaangifte vanuit het salarissysteem en brengen u tijdig op de hoogte van de betaalgegevens zodat boetes voorkomen kunnen worden;

  • Proforma berekeningen: Bij het aannemen van personeel wilt u ook de kosten weten. Op uw verzoek maken wij een kostprijsanalyse voor u en tevens heeft de nieuwe werknemer een indicatie van wat hij/zij netto per maand gaat ontvangen.
This article comes from JeBoekhouder.NL
https://jeboekhouder.nl

The URL for this story is:
https://jeboekhouder.nl/modules/content/index.php?id=2